15.12.2022

Økte leiepriser fra 1.1.23

Alle leiepriser vil bli justert til å gjelde alle leieavtaler fra 1.1.23.

Gystad Vel er i en anstrengt økonomisk situasjon og må derfor gjøre en større endring på leieprisene for å kunne fortsette å tilby utleie til befolkningen.


Vi varsler samtidig om økte leiepriser hvert år fom den 1.1. og disse gjelder også allerede inngåtte avtaler.


Priser fra 1.1.23

Hverdager kveld mandag tom torsdag kr. 2.500,-

Søndag kr. 2.700,-

Fredag eller lørdag enkeltvis kr. 3.400,-

Fredag pluss lørdag eller lørdag pluss søndag kr. 5.800,-

Hel helg 7.700,-

Kalender

 (For dere som ønsker å booke velhuset har vi en kalender hvor dere kan se om datoer er ledige eller opptatt og den finnes her (nederst på siden hvis du ser på mobil)

 Vi leier ikke ut til ungdomsfester, russefester eller andre fester hvor deltagerne i hovedsak er under 25 år.

Klikk på piltasten for å se tilgjengelighet fremover i tid

Bruk vår e-postadresse for forespørsel om leie: gystad.vel@gmail.com

Avbestillingsfrist er 1 måned i forkant av leiedato

 

Velkommen til Gystad Vel sin hjemmeside

Her vil du finne informasjon om muligheter for å leie lokale inklusive priser og vilkår.

Ta gjerne kontakt med oss med tips til ting som bør stå på siden, bruk vår e-postadresse gystad.vel@gmail.com. Vi trenger bilder av lokalet - pyntet slik at vi kan legge det ut på denne siden.

Gystad Vel leies ut til konfirmasjoner, bryllup, private fester osv. Ta kontakt med oss på e-postadressen gystad.vel@gmail.com

Med vennlig hilsen

Gystad Vel