13. okt, 2022

Økte leiepriser fra 1.1.23

Alle leiepriser øker med kr. 300,- fra 1.1.23 - prisene er justert i oversikten.
Nye priser gjelder for alle avtaler som inngås fom i dag og gjelder for 2023.

Vi varsler samtidig om økte leiepriser hvert år fom den 1.1.

Kalender

For dere som ønsker å booke velhuset har vi en kalender hvor dere kan se om datoer er ledige eller opptatt og den finnes her 

 Vi leier ikke ut til ungdomsfester, russefester eller andre fester hvor deltagerne i hovedsak er under 25 år.

Du finner kalendere fremover i tid ved å velge år.

Bruk vår e-postadresse for forespørsel om leie: gystad.vel@gmail.com

Avbestillingsfrist er 1 måned i forkant av leiedato

 

Velkommen til Gystad Vel sin hjemmeside

Her vil du finne informasjon om muligheter for å leie lokale inklusive priser og vilkår.

Lyst til å bli medlem? Kr.250,- innbetales med info om navn og adresse til Knt 1271 22 33611

Ta gjerne kontakt med oss med tips til ting som bør stå på siden, bruk vår e-postadresse gystad.vel@gmail.com. Vi trenger bilder av lokalet - pyntet slik at vi kan legge det ut på denne siden.

Gystad Vel leies ut til konfirmasjoner, bryllup, private fester osv. Ta kontakt med oss på e-postadressen gystad.vel@gmail.com

Med vennlig hilsen

Gystad Vel